Velkommen til Sydamagerlisten.


Sydamagerlistens primære formål er at virke for en konstruktiv sammenlægning af Dragør- og Tårnby kommuner, for herved at sikre alle borgere i den fremtidige kommune den bedst mulige trivlsel, tryghed og velfærd.
Ordinær generalforsamling i Sydamagerlisten Tirsdag 16 April kl. 19:00 – Tolderhuset.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af Referent
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag
 8. valg af formand
 9. valg af næstformand
 10. valg af kasserer
 11. valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 12. Eventuel

 


Kontakt Sydamagerlisten 


Vil du være medlem af Sydamagerlisten, så kontakt os venligst via denne mail eller ring til os.


Hvis du vil støtte vores arbejde for en sammenlægning af

Dragør & Tårnby , så brug venligst Mobilpay  4246SZ